71% събираемост на данъците за деветмесечието на 2020г отчитат от местната хазна

Икономика

Въпреки ограничителните мерки наложени от пандемията, за изминалите девет месеца на годината събираемостта на данъците е в нормални граници и спрямо заложените параметри за план 2020 година тя е от 71,05 %, като постъпилите средства са в размер на  9 102  089 лв., съобщи зам.-кметът Тунджай Шюкрю.

Сравнителният анализ на данните показват, че  към края на деветмесечието на 2019 г.  като средства от Данък недвижими имоти  са постъпили  1 633  106лв. Тази година за същият период от време тази цифра е 1 558 207 лв. Или в процентно изражение това ще рече 95,41% в сравнение с миналата година, а спрямо общият годишен план за 2020 г. това е 77,91%.

При Данък МПС  миналата година към края на деветмесечието  сумата е била  2 080 510лв., а тази година е 2 149 950лв. Тука имаме преизпълнение на събираемостта спрямо миналата година и в процентно съотношение това е 103,3 %, а в сравнение с годишният план изпълнението е 85,99%, почти 86% на този етап, подчерта зам.-кметът Тунджай Шюкрю.

За такса „Битови отпадъци“ цифрите сочат, че миналата година събраните средства са били в размер на 3 689 759, а тази година в края на деветмесечието – 3 638 649лв.  В процентно изражение в сравнение с миналата година това е изпълнение от  58,61%, а към общия план за края на годината 62,73%.

При Данък  „Придобиване на имущество“ миналата година към края на деветмесечието събраната сума е била в размер на  1 612 056 лв., а  тази година за същият период от време е 1 480 851лв. В процентно съотношение това е 91,86% към събраните средства миналата година, а към общия годишен план е 67,31%, уточни Тунджай Шюкрю. По думите му по този показател тази година има лек спад в събираемостта, но такъв се отбелязва и в цялата страна, като прогнозите сочат, че към края на годината се очаква приблизителен спад на покупка на имотите за цялата страна между 20 и 30%, което пък неминуемо се отразява върху приходите за данък „Придобиване на имущество“.