Кърджали е на 18-то място по средна брутна работна заплата в страната

Икономика

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2020 г. намаляват с 0.3 хил., или с 1.0% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 29.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.0% (до 20.3 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 1.3% и достигат до 8.9 хиляди. В края на септември 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.6%. В сравнение с края на септември 2019 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 1.8% (или с 0.2 хил.), а в частния сектор намаляват с 4.4% (или с 1.0 хил.).

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 6.6% спрямо второто тримесечие на 2020 г. и достига 1 065 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1213 лв., а за частния – 1 001 лева. През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 15.5% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г. област Кърджали е на 18-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лева и Враца – 1 262 лева.