Деца от Ардино рисуваха за добротата и толерантността между хората

Общество

По случай предстоящия Световен ден на толерантността (16 ноември), учениците от 1-ви до 4-ти клас в СУ „Васил Левски“ в Ардино се включиха в конкурс за детска рисунка, подкрепящ солидарността, добротата и толерантността между хората.

Организатор на проявата бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Ардино.

Всички участници в нея бяха наградени за труда и съпричастието им.

Гюнер ШЮКРИ