Читалището в Млечино навърши 70 години

Култура

През 2020 г. се навършват 70-години от основаването на читалището в ардинското село Млечино. През 1950 година в китното родопско село се създава народно читалище, носещо името на поета Назъм Хикмет. Първоначално то се помещава в бившата сграда на ТКЗС. За членове се записват стотици души от Млечино и околните села. За пръв председател и библиотекар е избран покойният учител Джевдет Садулов. Дълги години библиотекар е бил и Акиф Алиев от село Малка Ябълка. Още през първите години от създаването си читалището в Млечино се превръща в духовно средище, който съхранява традициите, бита и културата в района. През 1961 година читалището е преименувано на НЧ „Любен Каравелов“. За повишаване на културното равнище на населението в Млечино важно място заема и новооткритото в началото на 60-те години на миналия век читалищно кино.
В периода от 1960 до 1990 година художествената самодейност в Млечино е в разцвета си. Към читалището има сформирани женска певческа група, танцов състав. В Млечино, като център на селищна система, се организират множество фестивали като Окръжен преглед на народните хорове и групи за изворен фолклор през 1987 г., Преглед на художествената самодейност през 1986 г.

И сега читалището развива активна културна дейност. Залата е оборудвана с четири компютъра, мултифункционално, принтиращо и копиращо устройсто, уеб камери и слушалки. Тя е създадена по програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Идеята е библиотеката да даде възможност на своите читатели да получат достъп до глобалното информационно пространство. Тя предоставя и безплатен достъп до интернет и ползване на компютрите.
Във фоайето на читалищната сграда е оформен и етнографски кът, който привлича интереса на местните хора и гостите на селото. Предметите са събрани от района преди 30 години – керамични и медни съдове, везани покривки, носии, кърпи, черги, годежни дрехи за булка, килими от хасър, които показват майсторлъка на хората от Млечино и околните махали.

В сградата на духовното средище са подредени и картини от Николай Тюркеджиев и Стоян Стоянов. Художниците са използвали за творбите си жителите от селото. Пейзажът на Млечино е оживял в платната на творците. Картините са останали спомен от пленер през 1996 година.
Наскоро читалищната библиотека в Млечино обогати фондовете си с дарението на своя съграждани като Рамазан Улусой и Рамадан Чаушев, съдържащо над 500 книги на български, турски, руски, немски и английски език. Дарение от разнообразни книги на турски език са направили и изселници от Турция. Литературната инициатива е дело на Айнур Гюнеш и Леман Чалъшкан Мутлу, представители на побратимената с Ардино община Нилюфер, Бурса.
Всяка година се организира традиционния Маратон на четенето, част от Националната кампания „Походът на книгите”. В събитието се включват ученици, читатели на библиотеката и граждани. Отбелязва се Международния ден на жената – 8 март, Гергьовден (Хъдрелез) – 6 май
Библиотеката в Млечино разполага с над 7000 тома книги. Над 100 са постоянните читатели.
След демократичните промени през 1989 година – читалищни секретари са били Хаджер Шабан, Гюнер Мюмюн, Гюлбахар Тахир, Невин Ахмед. В момента секретар е Мюмине Ахмед.
Гюнер ШЮКРИ