Кърджали е домакин на годишната среща на проекта „Новото тракийско злато”

Областният управител Иванка Таушанова откри годишната среща на фокус-групите по проекта „Новото злато на Тракия”, чиято цел е създаване на нов икономически модел в Източните Родопи, основан на биологичното земеделие, екотуризма и естественото пашуване. Участниците обсъдиха постигнатите резултати през изтеклата година и Плана за действие през следващата 2011-та. Проектът е на холандските природозащитни организации АРК и Авалон и се финансира от Националната пощенска лотария на Холандия. Таушанова приветства гостите от Холандия Йохан Бекхюс, Линда Хюсман, Дарко Знаор, ръководителя на проекта Франк Зандеринк и координаторите от българска страна – Михаела Кирчева, доц. Владислав Попов и Христо Христов. Тя акцентува върху доброто взаимодействие между областна администрация Кърджали и Регион Хага, които работиха в партньорство по европейски проект за създаване на маркетингов туристически продукт „собствена марка” на област Кърджали. Таушанова изрази задоволство от видяното при посещението си в Холандия в сферата на синята и зелената политика и изтъкна, че холандският опит в туризма, биоразнообразието и опазването на околната среда би трябвало да се взаимства и популяризира.
Годишната среща на фокус-групите обсъди формите за коопериране на биопроизводителите от Източните Родопи и перспективите пред отрасъла. Проектът „Новото злато” предвижда да бъдат върнати в природата диви породи и защитени домашни животни, за да се възстанови естественото им пашуване, да се присъединят повече собственици на къщи за гости и малки хотели в мрежа за еко- и селски туризъм и да се обучат фермерите и преработвателите да създават и развиват биологични ферми.