Децата на Ардино, посланици на Нестле за Живей Активно !

Водещи, Общество

Децата на Ардино активно се включиха във велопоход по случай Европейската седмица на мобилността и Националния конкурс за спонсорство на общинския проект „Нестле за Живей Активно“.  Организатор на спортната проява е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) .

,,Целта на инициативата е и ограничаване на   последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете и извън тях. Проведена бе и  беседа  с децата – велосипедисти  с превантивна цел  – да си припомнят правилата за движение по пътищата, сигнализирането на маневрите, както и да избягват възникването на опасни ситуации и злополуки”, отбеляза Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН.

Велопоходът завърши с пикник сред природата, като за всички участници имаше храна и безалкохолни напитки, осигурени от община Ардино.

Гюнер ШЮКРИ