Продължава работата по Плана за развитие на Ардино до 2027 година

Общество

Втора работна среща във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ардино (ПИРО) за следващия програмен период (2021 – 2027 г.) се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. На нея присъстваха всички членове на работната група от експерти от Общинска администрация, представители на институции, кметове на населени места, създадена със заповед на кмета на общината инж. Изет Шабан. Тук бяха още консултантите проф.д-р арх. Валери Иванов, доц. Илия Копралев и урб. Николай Енчев, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни дейности и мерки, които ще бъдат заложени в Плана за интегрирано развитие на общината в следващия седемгодишен период.
Консултантите проф.д-р арх. Валери Иванов, доц. Илия Копралев и урб. Николай Енчев запознаха присъстващите с методическия подход и стъпки по изработването на стратегическата и програмна част на ПИРО-Ардино за периода 2021–2027 г. „Само с обединени усилия на всички можем да постигнем желания просперитет на община Ардино“, заяви доц. Илия Копралев.

Проектът на Плана ще бъде достъпен на интернет страницата на общината www.ardino.bg . А всички получени предложения, идеи, препоръки ще бъдат отразени в окончателния План.

През месец октомври предстои и общественото обсъждане във връзка с изготвянето на Плана за интегрирано развитие на община Ардино за периода 2021-2027 г., след което ще бъде внесен за приемане в Общинския съвет.

Гюнер ШЮКРИ