Кметът на Ардино инж. Изет Шабан се включи в Световния ден на почистването

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям и служители в общинската администрация се включиха активно в Световния ден на почистването на 19 септември. Участниците в еко-акцията почистиха поречието на река „Ардинска“ и нейните притоци от централната част на града до местността „Студената вода“ край село Правдолюб. Постараха се заобикалящата ги среда да е по-приятна, и в рамките на няколко часа, събраха десетки чували с множество разпилени боклуци.
„Благодаря на всички за активното участие в мероприятието. Трябва да полагаме максимални грижи да опазим околната среда чиста. За да постигнем всичко това, ние трябва да си изградим навици за опазване на околната среда, в която живеем“, коментира кметът инж. Изет Шабан.
Община Ардино осигури на всички чували и ръкавици за събиране на отпадъците. Организира и извозването на събраните отпадъци.
Гюнер ШЮКРИ