544 проверки извърши Инспекцията по труда за половин година

Икономика

Инспекцията по труда в Кърджали извърши 544 проверки през първите 6 месеца на 2020 година, отчетоха от нституцията. 231 проверки са и с допълнителен акцент осигуряване и спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на коронавируса. 38 пъти инспектори са реагирали на сигнал на граждани.
Проверени са 544 предприятия, от които 96 за първи път. Установени са 3008 нарушения, от които 1257 броя са свързани с нарушение на трудовоправните отношения. Запазва се относително високия дял на нарушенията свързани с неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 1751 случая, допълват още от Инспекцията по труда. Съставени са 71 броя акта, въз основа на които са издадени 71 броя наказателни постановления.