Кризата за хотелите в Кърджали продължила и през юни

Водещи, Икономика

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Кърджали и областта, регистрирани през юни 2020 г. е 4 952 и намалява с 28.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Това сочи справката на местното статистическо бюро. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава с 5.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 55.7%.
През юни 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 65.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.6% и 65.9%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Румъния – 34.6% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 19.6%, Турция – 17.8% и Нидерландия – 7.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2020 г. в област Кърджали са
3 057 и намаляват с 37.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички
пренощували лица 97.4% са българи, като по-голямата част от тях (58.2%) са нощували в
местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 81, като 71.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.2 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. е 14.0%, докато през юни 2019 е била 21.6%.
Приходите от нощувки през юни 2020 г. възлизат на 186.3 хил. лв., или с 38.9% помалко в сравнение с юни 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани с 94.4%. и от български граждани – с 19.8%.