1 019 лева е средната работна заплата за област Кърджали през първото тримесечие на 2020 година

Икономика

Област Кърджали е на 14-то място по показател средна брутна работна заплата в сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март2020г. намаляват с 0.6хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 29.6хиляди. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ към НСИ.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 1.8% (до 8.8хиляди), докато в частния сектор има намаление с 3.5% и достигат до 20.8 хиляди.

В края на март 2020г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 4.4%. В сравнение с края на март 2019 г. наетите в обществения сектор намаляват с 0.5% (или с 41 човека), а в частния сектор -с 5.9% (или с 1.3хил.).

През първото тримесечие на 2020г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 019лева.

За обществения сектор средната месечна заплата е 1 126лв., а за частния -973лева.

През първото тримесечие на 2020г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 14.0% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020г. област Кърджали е на 14-то място по показател средна брутна работна заплата.Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) -1 805лв.,София-1 249лева и Враца–1 215лева.