Отдават на концесия плувните басейни в Кърджали

Водещи, Спорт

Кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис е възложил на комисия, сформирана от него, да изготви доклад за обявяването на концесия на закрития и открития плувни басейни в Кърджали. Комисията ще трябва да дефинира задълженията на концесионера.

“Комисията, ще трябва да дефинира какви ще бъдат задълженията на общината и какви ще бъдат задълженията и отношенията на концесионера, както с общината, така и със спортните клубове. След като се направи този доклад със сигурност ще поканя спортните клубове, които имат пряк интерес към използването на басейните, за да обсъдим взаимоотношенията им с бъдещия концесионер, за да бъдат удовлетворени очакванията както на общината, така и на спортните клубове, ползващи спортните съоръжения“, заяви д-р инж. Хасан Азис.

Що се отнася до открития басейн, то експлоатацията му ще зависи изцяло от епидемичната обстановка  в страната, както и от заповедите на министъра на здравеопазването, добави д-р инж. Хасан Азис.