Академията на МВР набира кандидати за новата учебна година

Общество

Абитуриентите, желаещи да продължат образованието си в Академията на МВР, могат да се обучават в редовна форма на обучение в следните специалности:  „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,  „Гранична полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“. След приключване на обучението курсантите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за академията на МВР преминават през специализиран подбор: медицинско изследване, проверка на физическата годност и психологическо изследване, което включва няколко елемента.

Подробна информация за специалностите и условията за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на Академията на МВР: www.mvr.bg/ academy.

Кандидатите от област Кърджали подават документи в срок до 3.06.2020 г. в ОДМВР-Кърджали, Човешки ресурси. Телефон за връзка: 0361/ 69 479.