Работодатели в Кърджалийско бавят заплатите на 156 работници

Водещи, Икономика

През месец април са извършени 57 проверки, при които са установени 202 броя нарушения. От тях 135 броя са нарушенията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 67 нарушения са по трудовите правоотношения.

За отстраняване и преустановяване на установените нарушения са дадени 197 задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове. Установени са 13 броя нарушения за забавяне изплащането на месечни трудови възнаграждения за 156 работници и 7 нарушения по изплащането за работа на официални празници.

За допуснати нарушения, които са били предпоставка за риск за здравето на работещите или са довели до вредни последици е потърсена административно наказателна отговорност от работодателите, като са съставени 5 акта.