Най-много туристи от Турция в Кърджали през февруари, след тях са румънците

Икономика

През февруари 2020 г. в област Кърджали са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 640, а на леглата – 1 243. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 57.7%, а на леглата в тях – с 45.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г. е 4 736 и нараства с 39.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава със 113.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 12.4%.

През февруари 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.1% и 63.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 76.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 6.1%, Гърция – 5.9% и Нидерландия – 1.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2020 г. в област Кърджали са 3 198 и се увеличават с 50.0% в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 81.3% са българи, като по-голямата част от тях (63.4%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 597, като 58.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2020 г. е 13.1%, докато през февруари 2019 е била 14.2%.

Приходите от нощувки през февруари 2020 г. възлизат на 205.7 хил. лв., или с 44.7% повече в сравнение с февруари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 53.0%. и от чужди граждани – с 24.6%.