За пореден път Кърджали бе обгазен от ОЦК

Казуса с обагзяването на околностите на Кърджали от страна на ОЦК продължава да се изостря и продължава да заплашва здравето на населението. Безумните действия, които се предприемат от управниците на металургичния комбинат, продължават дори след като на 25.11.2010г бе свикана среща, на която ръководството на фирмата и представители на МОСВ са обсъдили екологичния проблем. Последното обгазяване бе на 23.11.2010г. и едва след пет дена комините на ОЦК отново бълваха отрова. Според данни на РИОСВ – Хасково са регистрирани превишения на праговата стойност за средночасова норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид на 28.11.2010г., като стойностите на серен диоксид са 1.82 , а финните прахови частици 1.63. За пореден път питаме:

До кога ОЦК – Кърджали ще обгазява околността ?

Байрам БАЙРАМ