Очакват се наводнения в басейна на река Арда

Водещи, Общество

Очакват се наводнения в басейна на река Арда в нощта на четвъртък срещу петък, съобщиха от МВР. По данни от Системата за ранно предупреждение от наводнения се очаква повишаване на водното количество на Ардинска река в района на Ардино към 20:00 ч. в четвъртък. Прогнозата е в този час реката да достигне максимума си 31.490 m3/s. След това нивото ще започне бавно да спада.
Съществува риск и за Златоград, късето се очаква повишаване на водното количество на р. Върбица и към 17:00 ч. в четвъртък, когато ще бъде достигнат максимума от 164.750 m3/s .
Очаква се повишаване на водното количество на р. Върбица в района на кирковското село Върли дол. Прогнозата е, че това ще стане към 02:00 ч. на 22 ноември. Върбица ще достигне максимума си от 399.320 m3/s. След това нивото ще започне бавно да спада.