Как да получите пари, ако имате лихвоточки

Икономика

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година.
От тях 1,5 млн. лв. ще се дадат по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, които притежават многогодишни жилищно- спестовни влогове.
Става въпрос за притежателите на т.нар. лихвоточки, които са одобрени за обезщетяване заради загубата на влоговете в някогашната Държавна спестовна каса.

Притежателите на общо 155 хил. жилищно-спестовни влога получиха право през 2010 г. да получат обезщетение за изгубените си спестявания. Условието е до 30 ноември 2016 г. те да са закупили или започнали да строят собствено жилище, както и да подадат искане за компенсация.
Крайният срок за изплащане на компенсациите изтича в края на тази година – на 31 декември.
Това е записано в Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.