Кметът на Ардино инж. Изет Шабан поздравява всички мюсюлмани със свещената нощ „Мевлид Кандили“

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан  и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям поздравяват всички мюсюлмани със свещената нощ „Мевлид Кандили“. Тя е на 12-тия ден от месец Раби-ал-авал, когато се почита рождението на последния пратеник Мухаммед (С.А.В.).

Денят е предшестван от еднодневен орудж (пост). Вечерта на този ден в джамията или у дома се чете айети от Корана. Прието е да се канят гости и да се угощават, да се четат хадиси (пасажи и разкази за живота на Мухаммед) и да се раздава милостиня на бедните

Гюнер ШЮКРИ