Ударно асфалтират пътища в ардински села

Общество

Община Ардино продължава да прави инвестиции в малките населени места. Приключи асфалтирането на частични махленски пътища в района на Горно Прахово, Башево, Чернигово, Дедино. Ремонтните дейности на селските отсечки са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино.

В Горно Прахово в местността „Чьокек“ бе укрепено и свлачището по общинския път Хромица – Долно Прахово. Ремонтирана бе сградата на здравната служба.

От името на жителите на Горно Прахово, Башево, Чернигово и Дедино и от свое име кметовете на четирите населени места  изказват огромните си благодарности към ръководството на общината  за усилията им да подобряват инфраструктура в малките населени места.

Гюнер ШЮКРИ