Преглеждат безплатно за туберкулоза

Общество

„Седмица на отворените врати“ със скрининг за риск  от туберкулоза се организира от 16  до 20  септември  в  пневмофтизиатрично отделение  на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”.

В рамките на кампанията ще се извършват безплатни медицински консултации, като на пациентите със съмнение за наличие на заболяването ще бъдат направени допълнителни изследвания.

Желаещите да се включат в безплатния скрининг трябва да го направят във времето от 10.00 до 12:00ч. от 16 до 20септември включително, в пневмофтизиатрично отделение на 6-ти етаж на лечебното заведение.

Бързото диагностициране и адекватното лечение на болните с активна туберкулоза са от първостепенно значение за осъществяване на контрол  над  коварното заболяване.