Асфалтират ударно в няколко села в Ардинско

Продължава  ремонтът и пълното обновяване на общинските пътища в община Ардино. Кметът Ресми Мурад провери ремонтните работи и полагането на асфалт за махала „Газлар“ към кметство Голобрад. Заедно с него бяха областният лидер на ДПС Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям,  кметът на населеното място Шабан Местанов и общинският съветник Шахин Байрямов.

Нова асфалтова настилка беше положена и в село Рибарци. Ремонтните дейности на пътя са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино.

„Това е едно голямо събитие за нас. От няколко десетилетия чакахме да се асфалтират черните махленски пътища. Поздравяваме ръководството на община Ардино за това, че мисли за малките населени места“, заявиха жителите на Рибарци и махала „Газлар“.

Община Ардино продължава да прави инвестиции в малките населени места. Осигурено е редовно сметосъбиране, поставени са допълнителни контейнери. Асфалтират се междуселищни и махленски пътища. Във всяко село има улично осветление.

Гюнер ШЮКРИ