До 25 август завършилите тази година средно образование трябва сами да платят здравните си вноски за юли

Общество

25 август е срокът, до който всички младежи, които тази година са завършили средното си образование, но все още не са започнали работа, както и новоприетите студенти в български и чуждестранни университети, трябва да подадат в НАП декларация Образец 7 и да платят здравната си вноски за месец юли, напомнят от Националната агенция за приходите. Това се налага, тъй като държавата осигурява здравно учениците навършили 18 годишна възраст, до завършване на средното им образование и студентите – редовно обучение, до навършване на 26 годишна възраст.

Приетите във ВУЗ имат 3 месеца, в които те не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ или „студенти“. При допуснати пропуски в здравноосигурителните вноски, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравни права, напомнят още от НАП.

Сумата за здравни осигуровки през 2019 г. е 22,40 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.