Търсят терен за ново гробище

Общество

Обсъждане на идеи за локализиране на нов гробищен парк на град Кърджали“ беше темата на общественото обсъждане, което се проведе тази вечер в голямата зала на Бизнесинкубатора.

Представени бяха три възможни варианта:
-в землището на с. Седловина-165дка;
-в землището на с.Сипей–около 65 дка;
-в кв. Горна Гледка, землището на гр. Кърджали, м. Келер, до старото гробище–75дка
Общественото обсъждане е във връзка с непрекъснато увеличаващата се необходимост от обособяване на територии за нови християнски и мюсюлмански гробища и все по ограничените свободни площи в съществуващия Гробищен парк, който е разположен на 160 дка.
На обсъждането инж.Хасан Азис, кмет на община Кърджали предложи да се създаде комисия от експерти, която да изготви становище в рамките на няколко седмици. Експертите ще определят зоната, възможна за изграждане на нов гробищен парк, на картите ще се нанесе трасето на околовръстния път, собствеността на терена и съседните имоти.Експертното предложение за зоната ще отговаря на всички нормативни изисквания за създаване на нов гробищен парк.На базата на това становище ще се проведе ново обществено обсъждане.