Мобилни екипи на НОИ консултират бъдещи пенсионери в Кърджали през септември

Общество

През септември мобилните екипи на НОИ отново ще помагат на хората да изберат по-благоприятния за тях вариант за изчисляване на пенсията им за стаж и възраст, по старата методика с трите най-добри осигурителни години или по новата, влязла в сила от началото на 2019г., съобщиха от института. Графиците за посещенията на мобилните екипи в общинските центрове по места през месец септември т.г. ще бъдат оповестени до края на август в приемните на всяко Териториално поделение на НОИ.

За да бъде консултирано, лицето трябва да предостави на служителите информация за общата продължителност на придобития от него осигурителен стаж за времето до 31.12.1996 г., както и документ по образец УП-2 за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по негов избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими с оглед изчисляването на индивидуалния коефициент и по т.нар. „стара методика“.

На 7 май започна подаването на нов вид заявление за отпускане на пенсия, в което човек може да посочи по коя методика да му бъде изчислена пенсията.Хората, които са подали документи преди началото на май, могат да поискат преизчисление и избор на по-изгодния вариант в срок до 7-ми ноември.

Лицата с подадени заявления в периода от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г. за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези от тях, на които е била отпусната такава пенсия до 04.05.2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния им коефициент, напомнят от НОИ.