„Серта България“ почиства градско нерегламентирано сметище за своя сметка, Обществения съвет с нова кампания

Водещи, Общество

Американската компания „Серта България“ ще премахне за своя сметка и ще рекултивира , засаждайки дръвче нерегламентирано сметище в Кърджали. В момента от екологичния отдел на фирмата оглеждат нерегламентираните сметища в града и около него за да се спрат на това, което се нуждае належащо от премахване. Един от вариантите е това натрупано до помпената станция в кв.“Байкал“. Това съобщи пред Обществения съвет към Общинския съвет завеждащата екологичния отдел на компанията Радка Момчилова.

С тази своя проява „Серта България“ ще се включи в планираната от обществения съвет кампания за почистване на Кърджали в навечерието на неговия празник 21 октомври.

Председателят на ръководството на Обществения съвет Милан Миланов благодари на американската компания за инициативата. Той посочи, че обществениците , съвместно с Община Кърджали ще изпратят писма до всички големи фирми в града да последват примера на „Серта България“.

Миланов припомни, че през април Обществения съвет с подкрепата на Общинския съвет и общинското ръководство организира седмица за почистване на града. Единствено учениците и част от общинските съветници се озоваха на призива да направим града по чист.

Ръководството на Обществения съвет се обедини и около идеята да работи за социалната инфраструктура с акцент върху детските площадки. Обществения съвет ще се обърне към кмета на Община Кърджали инж.Хасан Азис да определи в кварталите общински терени за детски площадки. Ще бъдат поканени фирмите от града да финансират изграждането на детски съоръжения.

В момента единствената фирма, лицензирана за изграждането на детски площадки в Кърджали-„Екип Интернационал“ прави 6 броя в двора на детска градина „Мир“. Със собствени средства ,тя ще социализира Желязната люлка в Градската градина. Проблем обаче е опазването на детските площадки от вандали.

Председателят на Туристическото дружество Ангел Матушев предложи децата от училищата да поемат попечителството на детски площадки на общински терени в близост до тях.

Арда нюз