Стартира мащабен ремонт на 10 улици и площад в Кърджали

Водещи, Общество

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис даде старта строително-монтажните работи по проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2017-2020, за който е подписан Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0003-C01. В официалната церемония „Първа копка“, която се състоя на кръговото кръстовище на пазара в града, участваха още инж. Катя Митовска, ръководител на проекта и заместник кмет на община Кърджали, Борислав Марков, представител на изпълнителя на строителните дейности ДЗЗД „П К ЛАЙТ”, общински съветници, служители на община Кърджали, много граждани.

„Даваме старта на ремонт на 10 улици и тротоари с обща дължина 6 километра и 300 метра. 6 километра и 300 метра ще бъдат основно ремонтирани. Това е нещо, което хората от Кърджали очакваха от кмета и от общината. Правим го изцяло със средства от Европейския съюз“, заяви кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той допълни, че мястото, където се прави първата копка е знаково.

„През 2007 година имах редкия шанс като кмет да обновя старата градска част, която беше с най-голяма необходимост от изграждането на нов пазар. Успяхме да реализираме най-големия пазар на производителите в България. Сега пак тук реализираме най-мащабния проект за ремонт на улици и тротоари“, каза още инж. Хасан Азис.

„Стартиращият мащабен ремонт ще обхване на улици и тротоари в централна градска част и в най-големия квартал „Възрожденци“, заяви пред насъбралите се инж. Катя Митовска. Тя допълни, че общата стойност на инвестицията е 5 052 148.73 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 4 294 326 лв. и  национално съфинансиране 757 822 лв.

Крайният срок за приключване на дейностите за подобряване на градската инфраструктура е октомври 2020 г.

„Основната цел на проекта  „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“ е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално – икономическото развитие на Кърджали като устойчив и интегриран град“ каза още инж. Катя Митовска. Тя поясни, че след приключването на строителни-монтажните дейности ще се създаде привлекателна, сигурна и достъпна градска среда в Кърджали чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и благоустрояване на улици и тротоари в  централната и в старата градска част, както и в кв. „Възрожденци“. Освен това ще се осигури свързаност между І и ІІ част на изграденият парк „Арпезос – Север“,  а чрез модернизиране на градската среда ще се осигури пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в Кърджали.

Напълно обновена ще бъде инфраструктурата, тротоарите и осветлението на централните улици „Екзарх Йосиф“ и „Отец Паисий“, ул. „Републиканска“ /от кръстовището с бул. „Беломорски“ до кръстовище с бул. „България“/, ул. „Ген. Чернозубов“ /от кръстовище с бул. „Беломорски“ до кръстовище с бул. „България“/ и ул. „Самуил”.

В кв. „Възрожденци“ преобразени ще бъдат ул. „Райко Жинзифов“ и част от ул. „Христо Данов“ /500 м. от кръстовище с ул. „Райко Жинзифов“ до кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“/.

В района на пазара ще бъдат ремонтирани три основни улици   – ”Иван Вазов”, част от ул. ”Климент Охридски” /от пл. „Хаджи Димитър“ до кръстовище с ул. „Богдан“/, както и ул. ”Добруджа”. Обновен ще бъде и площад „Хаджи Димитър“, който е една от възловите транспортни точки на града.

По проекта е предвидено и изграждане на пешеходен мост в парк „Арпезос -Север“. Съоръжението ще свърже първа и втора част на парка. Мостът ще бъде с обща площ 459,93 кв. м. Дължината му ще бъде 111,30 м, а широчина на пешеходната част – 4,46 м.

Реализирането на проекта ще допринесе за решаването на тези проблемите за част от централната и стара част на града, както и в кв. „Възрожденци”. Ще бъде подобрено цялостно качеството на живот не само на  жителите на град Кърджали, но и на общината.

Проектът „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“ е един от трите проекта, включен в списъка с основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативно програма „Региони в растеж“, Инвестиционна програма за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Кърджали в Периода 2014-2020 г.

Арда нюз

One thought on “Стартира мащабен ремонт на 10 улици и площад в Кърджали

  • Не знам за ремонтите господин кмете,но вземете да обръщате внимание на междублоковите пространства в кварталите.Положението е повече от трагично,тревите гонят два метра.Но забелязвам че в центъра не е така,до кога ще се обръща внимание само на централната част на града.

Comments are closed.