Велосъстезание се проведе в Бял извор

Спорт

Десетки ученици от СУ,, Христо Смирненски” от ардинското село Бял Извор взеха участие в традиционното велосъстезание под мотото ,,Нашите улици, нашият избор”. Спортната проява беше организирана от МКБППМН-Ардино съвместно с Детска педагогическа стая към РУ,,Полиция”.
„Целта на мероприятието бе децата от учебното заведение да си припомнят правилата за движение по пътищата, сигнализирането на маневрите, както и да избягват възникването на опасни ситуации и злополуки“, сподели Татяна Бандурская, инспектор в Детска педагогическа стая.
Състезателите преминаха през трасе с дължина 400 метра, включващо изпитателни елементи. Жури с председател Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН, определи най-добрите велосипедисти.
Призьорите, както и всички участници във велосъстезанието, получиха награди и грамоти, осигурени от община Ардино. Награда получи и най-малкият участник в съревнованието – първокласникът Нихат Мехмед.

Ето и победителите:
Първа възрастова група:
Момчета
1. Борислав Мушков
2. Билял Мехмед
3. Еге Ахмед

Момичета
1. Инджи Джила
2. Невин Хасан

Втора възрастова група:
Момчета
1. Вели Ахмед
2. Емир Кафали
3. Ефе Кахведжи

Момичета
1. Ирем Солакова
2. Сибел Чилингирова
3. Айлин Алендерова
Гюнер ШЮКРИ