Икономиката – партньор по проект за психично здраве

Общество

Завърши поредната техническа среща по проект “Здрав ум- успехи в училище” по програма Eразъм +, Иновации. Домакин беше ПГИ ”Алеко Константинов”, Кърджали. Участваха преставители на партньорите от Великобритания, Румъния, Португалия, Италия, Швеция и Литва.

На срещата бяха направени презентации по приключилите до момента дейности     и обсъдени следващите планове, които ще бъдат отчетени през месец май в Швеция. 

Алековци споделиха с гостите своето участие в анкети, определящи модулите на учебната програма. Анкетираните ученици от гимназията са определили проблемните области. Те са посочили темите приятелство, външин вид, стрес от изпити, тревожност, липса на финанси, тормоз и насилие в училище, проблеми в семейството, алкохол и наркотици и др., които рефлектират върху техния успех.

Следва създаване на учебна програма по определените модули и заснемане на образователни видеа към тях. Ще бъдат изработени материали и създадена електранна платформа, които да бъдат в помощ на ученици и учители по темата на психичното здраве.

 

Арда нюз