Окръжният прокурор изнесе „Час по Конституция“  в  ЕГ „Христо Ботев“

Общество

В деня на юриста, 16 април,  в Актовата зала  на Езикова гимназия „Христо Ботев“ се проведе  „Час по Конституция“. Инициативата е на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и се осъществява със съдействието на Министерството на образованието. Целта на урока е да запознае учениците с историческите факти, съпътстващи работата на Учредителното събрание и изготвянето на първия български основен закон. Специалният час  бе  и в рамките на програма на Висшия съдебен съвет на Република България и Районна прокуратура – Кърджали

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и бе открит от Директора на училището г-жа  Йорданка Чавдарова, а гости на училището бяха окръжният  прокурор Желязко Стефанов и прокурор Веско Ириков.

Темите  на разговора с учениците от випуск  X  клас бяха  насочени към историческата роля на Търновската конституция,  както  и към основните теории на правото, управлението и разделението на властите. Юристите запознаха учениците и с    новите промени в Наказателния кодекс в частта за домашното насилие и правата на децата.

Прокурор Ириков разказа  интересни факти от приемането на Търновската конституция преди 140 години. Първоначално отношенията между хората са се регулирали с норми на морала, обичая, религиозни норми. Тези норми са се прилагали с остатъчна задължителна строгост, така че не е била необходима появата на друг правен регулатор. Едва по-късно  след Освобождението на България   се появяват първите правни норми, а Конституцията от 1879 година е основният и най-важен закон на младата свободна държава.

Областният прокурор Желязко Стефанов  разказа на гимназистите за трудностите в юридическата работа и наблегна, че за да бъдеш добър юрист са нужни не само знания, а и висок морал и етичност.  Интерес сред младите предизвикаха  споделените случаи от  неговата прокурорска практика  и разказът му, как законът намира своето отражение в човешките съдби.

„Урок по Конституция“ се проведе и във всички  останали класове в ЕГ „Христо Ботев“ – гр.Кърджали.  В час на класа пред всички ученици от VIII  до XII клас бе представена  презентация за създаването и приемането на Търновската конституция като основен закон на България след Освобождението. Като приема своя Конституция и дава началото на политически и парламентарен живот в страната, България заявява на света, че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще чертае съдбините си. Учениците се запознаха с основните норми, заложени в този първи акт на държавност и правов ред, към които всеки един българин трябва да се отнася с уважение, почит и гордост.