Финансират болницата в Крумовград с европари

Болницата в Крумовград е една от единадесетте общински болници в страната, които ще получат пари от ЕС по Оперативна програма „Регионално развитие“ за развиването на услуги за продължително лечение. С 47 млн. лв. ще се оборудват 11-те общински болници за активно и продължително лечение се предвижда в Проект на МЗ за изменение а Допълнението на Концепцията за болнично реструктуриране, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Промените в него ще станат факт след обществена дискусия и одобряването им от Министерски съвет. Те се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание за преструктуриране в болници за долекуване. С промените се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности, както за активно, така и за продължително лечение. 11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение, са клиники в малки населени места. Освен болницата в Крумовград на критериите отговарят и болниците в Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград, Девин, Разлог и Етрополе. Лечебните заведения ще могат да изразходват средствата за развиване на услуги за активно и продължително лечение. Целта e да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и труднодостъпни места до адекватно медицинско обслужване. Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряването на Наблюдателния Комитет към Оперативна програма „Регионално развитие”. Още 100 млн. лв. се предвиждат за финансиране на общински болници в градските агломерационни ареали по ОП „Регионално развитие“. Те ще се изразходват за лъчетерапевтична апаратура в 10 общински онкологични диспансера и за подобряването на ефективността на 9 общински болници. Всички болници ще могат да кандидатстват за финансиране чрез общините си в началото на следващата година.

Андреа Мирчева