Възстановка на обичая Банго Васил в училището в Рани лист

Общество

Ученици от група „Различно заедно“ по проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето“ в ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – с.Рани лист направиха възстановка на  обичая Банго Васил-ромската Нова година.

В разговора за традициите на ромския етнос и чрез презентацията за Банго Васил  се посочиха общите морални ценности и традиции на етносите в България. Целта е, чрез познания да се формира взаимна толерантност между децата от различните етноси, както и  запазване на културната идентичност на различния.

Арда нюз