Пенсионерите с ТЕЛК с по-малко пари през януари

Водещи, Общество

Пенсионерите с инвалидна добавка ще получат по-малко пари през януари.

От тази година на мястото на инвалидните добавки те ще имат нов вид финансово подпомагане, което ще се дава от социалните.

Промяната обхваща близо 340 000 пенсионери с ТЕЛК, взимали инвалидна добавка около 30 лева. Досега добавките се изплащаха от НОИ, но от януари вече ще ги изплаща Агенцията за социално подпомагане. Това обаче ще доведе до забавяне на парите, защото социалните, за разлика от НОИ, изчакват да мине съответният месец и правят плащането в следващия. Януарската сума ще бъде платена до 15 февруари. Тя ще бъде в по-висок размер и ще се актуализира годишно, защото е обвързана с линията на бедност.

Минималният размер на помощта, която ще получават хората със степен на увреждане над 71% до 90%, е 52,20 лв. Голяма част от тези 340 000 пенсионери получават месечни добавки за социална интеграция от Агенцията за социално подпомагане. По данни на АСП става дума за 290 000 души, те ще си получат добавките за  декември през януари и съответно няма да имат никакви задължения да правят постъпки, защото новите месечни помощи ще им бъдат изплатени по служебен път.

 

Действия трябва да предприемат около 50 000 пенсионери, които не получават месечни интеграционни добавки от АСП и за да получават новата месечна помощ, би трябвало да подадат заявление-декларация в дирекцията за социално подпомагане по настоящия си адрес.

Арда нюз