Ресми Мурад се отчете пред обществеността на Ардино

Политика

Публичен отчет за дейността на управляваната от него общинска администрация направи кметът на община Ардино Ресми Мурад. Събитието се проведе при голям интерес в петък в салона на читалище „Родопска искра”. Присъстваха много граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, общински съветници, кметове на населени места. С мултимедийна презентация бе показана какви са приоритетите,  какво е направено, какви проекти и в какъв етап от реализация са и какво предстои да се случи в общината в идващата 2019 година.
„Спазвайки даденото обещание още в началото на първия ми мандат като кмет на община Ардино за пореден път заставам пред Вас, за да отчета това, което аз и моят екип успяхме да реализираме през изтичащата 2018 година, да чуя вашите предложения, оценки, забележки и мнения“, заяви в препълнения салон на читалището Ресми Мурад. Той подчерта, че през текущата година на територията на Общината са реализирани много проекти от местно значение.  „Особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само облика на град Ардино, но и на селата разположени на територията на общината. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид“, заяви в отчета си Ресми Мурад. Той изказа благодарност за доброто взаимодействие с общинския съвет.

„Искам да изкажа моята благодарност и към всички Вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино. ”, заяви в края на своя отчет Мурад. Той отправи благопожелания към всички във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Гюнер ШЮКРИ