Охридци бяха отличени от РИОСВ – Хасково

Общество

10 училища, детски градини, общини и доброволци, сред които ОУ „Св. Климент Охридски“ единствено от Кърджали, бяха отличени на официална церемония в РИОСВ – Хасково на 19.12. Tе получиха грамотите и наградите „Приятел на природата“ за принос в опазването на околната среда. Имаше презентация за информационно – образователната дейност на структурата и музикална програма.

Училището е с най-големият зелен двор и единственото училище в Кърджали, което има своя биоградинка и зелена класна стая. Включеное в Националната мрежа „Училища, утвърждаващи здраве“ 1993 година, от 2016 година е създаден клуб към НТС! Работят по проекти, насочени към здравословния начин на живот, най-активно участват в Деня на гората.