От „ЕVN-България“ увериха областният управител, че са готови за зимата

Общество

Годишната инвестиционна програма на „ЕVN-България“ и подготовката за зимата обсъдиха областният управител Никола Чанев и ръководството на компанията в лицето на Робърт Дик, председател на Управителния съвет, Калина Трифонова, заместник-председател, и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“.
Гостите информираха Чанев за инвестициите в поддръжката и модернизацията на мрежата, които ще подобрят качеството и сигурността на електроснабдяването и ще намалят риска от аварии. През 2018 г EVN е вложила 3,7 млн лева в област Кърджали, съобщи Робърт Дик. Изградени са 13 км нови електропроводи средно напрежение, 16,9 км – ниско и 22 трафопоста. На 100 процента е въведено дистанционно отчитане на електромерите. В навечерието на зимата в регион Кърджали са взети всички превантивни мерки за недопускане на усложнения. Съоръженията средно и ниско напрежение са инспектирани, реновират се далекопроводите от Смолян за Ардино, подменени са авариралите стълбове, изолатори и проводници. Почиства се сервитутът на просеките, за да се осигури достъп до съоръженията в горски масиви, осигурено е високо проходимо зимно оборудване. В хода на разговорите областният управител постави въпроса за либерализацията на енергийния пазар и високите цени на тока. От EVN обясниха, че основният доставчик АЕЦ „Козлодуй“ няма конкуренция в предлагането и държи високи нива на свободния пазар, което не позволява на доставчиците да свалят цените. Все по-големи количества енергия се търгуват през борсата, което е добре, но поевтиняване на тока може да има само при напълно свободен пазар, а в момента той е смесен и в ценообразуването има социален елемент, твърдят от компанията. Робърт Дик и колегите му запознаха областния управител и с проекти на фирмата в подкрепа на обществено-значими каузи като изграждане на иновативни детски площадки и центрове за рехабилитация, инвестиции в електромобилност, дуално обучение, екозащита и др. За последните 14 години дружеството е вложило 1,6 млрда лева у нас. В Кърджалийско инвестицията възлиза на 75,4 млн лева.