Две нови структури на жени-ДПС в Ардинско

Водещи, Политика

Две нови женски структури към ДПС-Ардино бе учредено в района на Боровица и „Далджа“. Това стана в присъствието на зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов, народния представител от ДПС-Благоевград Елхан Кълков, областния председател на ДПС Изет Шабан, кметът на общината Ресми Мурад и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

„Винаги съм бил възпитан да уважавам жените. Вие сте пълни с идеи и имате хъс за работа. През години ДПС винаги е отделял сериозно внимание за проблемите на жените. Не случайно в цялата страна има учредени женски дружества към нашата партия“, заяви Ахмед Ахмедов. Той предаде на присъстващите дами топлите и сърдечни поздрави на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ.

В своето приветствие, народният представител Елхан Кълков също предаде на ардинските дами топлите и сърдечни поздрави от най-западната част на Родопите. Той заяви, че в благоевградска област женските структури са много активни и с много интересни и конструктивни предложения. От свое име и от името на дамите от Благоевград той покани членовете на новоучредената дамска организация в Ардинско  да посетят най-западната част на Родопите, за да разменят добри практики в структурите на женското дружество към ДПС.

С поздрав към дамите от района на Боровица се обърна и Областният лидер на ДПС Изет Шабан. Той призова всички жени да бъдат активни, да отстояват политиката на ДПС  и да бъдат основен двигател във всички избори. „Когато сме единни, ще бъдем много по-силни“, заяви областният лидер на ДПС.

Бившата депутатка Салиха Емин също приветства жените от новоучредената организация на ДПС в района на Боровица.  Поздрави ги за инициативата им да създадат женско дружество. „Ние, жените сме последователни, решителни, болките и успехите изживяваме от сърце. Когато, вярваме в нещо, сме изключително лоялни“, заяви Салиха Емин.

Общинският председател на Женската структура на ДПС в Ардино Зюлфие Ибрямова запозна дамите с историята, дейността и отговорностите на женското дружество.

За председател на новата организация в семейството на ДПС в Боровица бе избрана

Фатме Махмуд от Боровица, а в района на „Далджа“ педагожката Сема Орханова от Чубрика. Амбициите на дамите от Ардинско е да  вземат активно участие в обществено-политическия живот на територията на общината.

Гюнер ШЮКРИ