ДПС в Черноочене проведе над 40 срещи в района

Политика

Общинското ръководство на Движение за права и свободи в Черноочене проведе поредица от срещи по населени места в общината, съобщи председателят на общинското ръководство на ДПС Бедрие Газиюмер. Тя допълни, че до момента са осъществени над 40 събрания в селата. Партийният лидер отбеляза, че през годините от ДПС не са изгубили връзката с хората от района, а партията винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите на хората във всички населени места. Срещите по села преминават под формата на открит разговор за актуалната политическа ситуация в региона и страната, дискутират се въпроси от различен характер и се предлагат решения на проблемите в населените места.

Жителите на селата не крият задоволството си, че могат да зададат въпроси директно на ръководството на общината и да получат отговори на място.

На общоселското събрание в село Лясково Бедрие Газиюмер, кметът на общината Айдън Осман, заедно с ръководството на местната администрация и членовете на общинската структура на ДПС се запознаха с текущите проблеми на населеното място. Айдън Осман представи планираните за 2019 година дейности. Той заяви, че от община Черноочене винаги осигуряват финансови средства за поддръжката на уличната мрежа, осветлението, изграждането на пътища, частични канализации за отпадни води, издръжката на училища и детски градини. Конкретно за Лясково кметът уточни, че през лятото обновяването на улиците в селото се извършило със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2018 г. През миналата година са вложени средства за допълнително водоснабдяване на населеното място и е разрешен проблемът с недостига на питейна вода. Запазени са училището и детската градина.

Пред жителите на селото кметът на Лясково Шабан Адем благодари на ръководството на Община Черноочене от свое име и от името на жителите на населеното място за реализирането на проекта.

„Ние сме малък район и се познаваме достатъчно добре. Знаем си и слабостите и силата си. Вярвам, че с приемането на капиталовия списък направихме справедливо разпределение на средствата през 2018 година“, заяви Айдън Осман. Той допълни, че екипът му полага всички усилия да направи селата в община Черноочене по-привлекателни места за живеене на младите хора.

„Признателни сме, че хората оценяват нашите усилия“, отбеляза Айдън Осман.

 

Исмет ИСМАИЛ