Поредна среща на Адлен Шевкед с жители на Черноочене

Водещи, Политика

Народният представител от ДПС Адлен Шевкед организира приемен ден в Черноочене.

Кметове на населени места и много граждани отидоха на срещата с депутатката, където поставиха въпроси от най-различно естество. Най-много дискусии обаче имаше във връзка с  нарастването на минималният осигурителен праг за земеделските стопани през 2019 година.

На срещата присъстваха още кметът на община Черноочене Айдън Осман, председателят на общинския съвет Бедрие Газиюмер, каято и представители на общинска администрация.

Адлен Шевкед обясни на присъстващите, че Движението за права и свободи е против вдигането на минималния осигурителен праг на земеделците по този начин.

Тя заяви, че при обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане групата на ДПС са предложили с окончателен данък да  се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. Данъкът да се удържа още при получаване на средствата и да се внася от администратора на съответната помощ. Това ще улесни значително данъкоплатците по отношение на декларирането, смята Адлен Шевкед.

Чернооченци поствиха и много въпроси във връзка с качествено здравно обслужване на малките населени места, подобряване на инфраструктурата, а също така и проблеми свъразани с образованието. Адрен Шевкед, която не за първи път организира приемна в община Черноочене обеща исканията на хората да стигнат до парламента.

Исмет ИСМАИЛ