4 064 земеделци от региона декларираха доходите си за месец

Икономика

4 064 земеделци от кърджалийско, получили субсидии през миналата година са подали декларации за доходите си след писмена покана или телефонно обаждане от НАП в последния месец. 21 % от общия брой декларации са подадени онлайн с ПИК или КЕП, допълват от офиса на приходната администрация тук.
За област Кърджали става въпрос за близо 14 000 лица, неподали годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица. В тази връзка от началото на септември стартира програма за насърчаване на доброволното деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски от земеделските стопани и трайна промяна на поведението им в посока декларира и плащане на дължими данъци и осигуровки. В рамките на програмата ще бъде измерена степента на спазване на данъчно-осигурителното законодателство и ще се набележат мерки за подобряване на поведението на земеделските производители в посока подобряване на данъчната дисциплина в земеделския бранш.
Информационната кампания на НАП, която стартира в началото на септември продължава, като се очаква броят на декларациите значително да нарасне до края на годината.
Припомняме, че в началото на кампанията приходната администрация съобщи за 50 000 регистрирани земеделски производители, получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Данните бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“. Значителен е броя на земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград.

НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане.

Консултация по въпроса може да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.