Инвестиционната програма на Ардино обсъдиха на кметска среща

Общество

Работна среща, във връзка с изпълнението на инвестиционна програма за 2018 г, проведоха кметовете на населените места в община Ардино. На срещата присъстваха цялото ръководство на общината и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям.

Кметът Ресми Мурад отбеляза, че голяма част от инвестиционната програма на общината за тази година вече е изпълнена, а оставащите обекти ще бъдат реализирани в рамките на един месец.

„Има и проекти, които са в процедура за избор на изпълнител. При тях строително-ремонтните дейности ще продължат и през следващата година“, уточни Мурад. Той прикани селските управници да подадат своите предложения и идеи

за инвестиционната програма на общината за 2019 година навреме, за да може техническите лица да огледат съответните обекти.

„Искаме да планираме обектите своевременно, за да стартираме процедурите за избор на изпълнител. В началото на годината ще проведем и срещи по населени места, за да могат всички граждани на общината, които  желаят да дадат мнения и идеи относно разпределението на средствата на общината.“, каза още кметът.

Друга тема, която бе обсъдена по време на срещата бе подготовката за зимния сезон. Ресми Мурад заяви, че общината има пълна готовност за зимния сезон. Отправи покана до кметовете и тази година да осигурят по една кола дърва за огрев за нуждите на болницата в Ардино през зимния период, за да се намалят неразплатените й сметки. Транспортът ще бъде осигурено от общината.

Гюнер ШЮКРИ