За първи път в Кърджали стартира дуално обучение

Водещи, Общество

sdr

По заявка на ЕВН – България за учебната 2018/2019 година в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” беше осъществен прием в първата за област Кърджали професионална паралелка с дуална форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на производството“.

През месец октомври се проведе среща на учениците от гимназията с представители на ЕВН. Бъдещите електротехници се запознаха с дейността на компанията и възможностите, които предлага новата форма на обучение. При нея в училище учениците ще придобиват основни теоретични познания по специалността, а във фирмата ще изграждат практически умения и реализация на теоретичните знания в реална работна среда. Това е и най-значимият позитив на дуалната форма на обучение. Работата от 16-годишна възраст е безценен опит – на учениците се поверяват реални производствени дейности, работят с модерно оборудване наравно с по-опитни колеги под ръководството на преки наставници и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка. Учениците добиват представа как ще изглежда бъдещото им работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието им, когато започнат да работят по избраната от тях професия. Ако решат обаче, винаги могат да продължат и с висше образование.

Гостите донесоха и подаръци – лиценз за интерактивно обучение по специалните предмети за eLEARNING-200 на SMC, както и волейболни и футболни топки за часовете по спортни дейности.

 

One thought on “За първи път в Кърджали стартира дуално обучение

  • Аз също съм възпитаник на това училище,макар че преди беше с друго име.Мога да кажа ,че след края на всяка учебна година сме имали
    задължителна практика по един месец в различни предприятия от тази сфера.Така че това не е нещо ново,а просто отхвърлено старо

Comments are closed.