Асфалтират улиците на село Лясково

Общество

Започна асфалтирането на улиците в едно от най-големите чернооченски села Лясково, където днес живеят около 180 семейства. Първата обновена улицата е отсечката където живее четиричленното семейството на Нуртин Халил и Гюлбахар Халил.

До 2008 г. Нуртин Халил е работил като счетоводител. След операция, почти две години остава неподвижен, но волята му го вдига на крака. Сега се придвижва със специален електрически скутер. Наличието на асфалтирането на улицата значително ще го улесни. Нуртин Халил лично дойде да благодари на Кмета на Община Черноочене Айдън Осман, за реализирането на поетите ангажименти. Семейството на Нуртин Халил е член на Националната организация „Малки български хора”.

В село Лясково се прави подсилване и ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване, почистване на водостоци и отводнителни канавки, изсичане на храсти, възстановяване на съществуващи дъждоприемни шахти, изграждане на дренажи за отвеждане на подпочвени води и др.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че обновяването на улиците в село Лясково се извършва със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2018 г.  Айдън Осман уточни, че това е поредната инвестиция, която се прави в селото. През миналата година са вложени средства за допълнително водоснабдяване на населеното място и е разрешен проблемът с недостига на питейна вода.

Кметът на село Лясково Шабан Адем благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите на населеното място за реализирането на проекта.

Исмет ИСМАИЛ