Рисковите водоеми ще бъдат наблюдавани ежедневно

Водещи, Общество

Областният управител Никола Чанев бе домакин на работна среща във връзка с поправките в Закона за водите, които регламентират контрола и поддръжката на язовирните стени и водоемите. В дискусията участваха председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, главният секретар Николай Николов и регионалният шеф на ДАМТН в Пловдив Йордан Кюмюрджиев. Присъстваха и представители на общините в област Кърджали. До момента от Агенцията са картотекирали около 7000 водоема, 1116 от тях са в Кърджалийско. Съгласно промените в Закона, всички обекти  ще бъдат описани  и категоризирани по два признака : големина и потенциален риск. Тези, които са с  първа и втора степен на опасност ще бъдат надзиравани ежегодно, останалите –  веднъж на 3 години. Микроязовирите, които не представляват опасност за населението и инфраструктурата, занапред ще бъдат контролирани единствено от собствениците си. Общините придобиват право да прехвърлят на държавата водоемите, които нямат възможност да стопанисват, с решение на Общинските съвети и посредством заявление по образец, което трябва да подадат до 7 октомври. За целта към министерството на икономиката предстои да бъде учредено ново държавно предприятие.