Комисията по заетост одобри 75 работни места за област Кърджали

Икономика

Комисията по заетост, ръководена от заместник областният управител Леман Али, одобри 75 работни места за област Кърджали по регионалната програма за заетост за 2018 г.  Осем проектни предложения бяха подадени от общините и областната администрация. Всички те бяха допуснати за разглеждане по специално утвърдена методика, която отчита средното равнище на безработица и потребностите от работна сила по места. Програмата ще стартира на 1 юни и ще осигури субсидирана заетост в рамките на 6 месеца на трайно безработни лица, младежи до 29 г и безработни над 50 г, неквалифицирани, представители на неравностойни социални групи и др. Те ще бъдат наети в общините, Областно пътно управление и Държавните горски стопанства. Най-голям брой хора ще бъдат ангажирани в Кирково – 18, в Кърджали – 16, в Ардино – 13, в Крумовград – 10, в Джебел – 8, в Момчилград – 5 и в Черноочене – 5. Общият финансов ресурс по програмата е 278 126 лева. Целта е намаляване на безработицата, ограничаване броя на трайно незаетите, подобряване на жизнената среда  и преодоляване на социалната изолация.