Групата за турски фолклор в Ардино отпразнува своя първи рожден ден

Култура, Общество

Фолклорната група за турски народни песни към читалище „Родопска искра” в Ардино отбеляза своя първи рожден ден. Тя е създадена с цел съхранение и популяризиране на автентични турски народни песни от района. Групата се състои от 20 дами с ръководител Улвие Муталибова. Събитието бе уважено от областният председател на ДПС инж. Изет Шабан и ръководството на общината, начело с кмета Ресми Мурад и председателя на общинския съвет Сезгин Байрям.

Кметът Ресми Мурад поздрави групата за първата им годишнина, като им пожела

бодрост, здраве и сили, много сценични успехи и изрази готовност да подпомогне дейността им.

Само за една година, самодейците имат изнесени 5 концерта в страната и чужбина.

Председателят на читалището Юксел Исмаил и ръководителят на групата Улвие Муталибова изказаха благодарност към кмета Ресми Мурад за подкрепата, която оказва не само към тяхната група.

Гюнер ШЮКРИ