36 % от подадените декларации – по електронен път

Икономика

10 дни остават за деклариране на доходи от физически лица

36 %  от общо подадените декларации за облагане на доходите на физическите лица са подадени по електронен път с ПИК или електронен подпис, сочи статистиката на офиса на НАП в Кърджали.  Общо приетите декларации до този момент са 4 750, от които 1 723 са по електронен път, 587 са подадени с баркод, а чрез пощенски оператор 586 броя.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г. До тогава трябва да се преведе и декларираният данък за довнасяне по годишните формуляри, напомнят още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по Интернет с ПИК. Персоналният код може да се получи безплатно от всеки офис на НАП. Декларациите могат да се изпратят още чрез интернет, подписани с електронен подпис, както и да се подадат по пощата, с обратна разписка, на място в някои пощенски станции, както и в офисите за обслужване на клиенти на Агенцията.

„Искам да обърна внимание на нашите клиенти, които подават декларациите си с ПИК код да се уверят, че данните са коректно обработени от нашата система. След изпращане на попълнения формуляр се генерира съобщение за резултати от обработката на декларацията по чл. 50. При наличие на установени различия или несъответствия в данните нашите клиенти следва да подадат нова декларация с коректно попълнени данни.

Друг важен момент, на който искам да акцентирам е изискването  гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията за ползване на  данъчни облекчения. Съветвам  всички клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска ползването на облекчение да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.“ ,  допълни директорът на приходната администрация в Кърджали г-жа Елван Гюркаш.

Тя съобщи още, че физическите лица могат много лесно да попълнят своята декларация, като използват една от най-новите й е-услуги. Гражданите, които притежават ПИК или електронен подпис, могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени и какви данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например от хонорари. Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е достъпна чрез Портала на НАП за електронни услуги – https://inetdec.nra.bg/. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък.

 

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.