Алековци с медали за първо и второ място в Национално състезание за икономисти на английски език

Общество

Панайот Стоянов от XII Б клас и Мариян Костадинов от XI Б клас от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” се класираха съответно на първо и второ място в Третото национално състезание за икономисти на английски език. Негови организатори са Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград и Американският университет в България в сътрудничество с РУО – Благоевград.

 

В надпреварата участваха общо 250 ученици от 20 икономически гимназии и училища, в които има паралелки с икономически профил от цялата страна. Целта на състезанието е прилагане на практика познанията по английски език и използване на икономическа терминология; предоставяне на възможност за творческа изява на ученици и стимулиране на екипната работа; засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии; стимулиране на иновативността и креативността им. То се провежда на три етапа.
На първия етап учениците решават тест за проверка на знанията им по английски език. Вторият кръг също се провежда дистанционно – кандидатите пишат есе на английски език. Тази година темата е „Да спестявам или да инвестирам“, след което се провежда виртуален разговор, за да се проверят уменията на учениците за комуникация на английски език.До трети кръг са допуснати 28 ученици, които на място се разпределят на лотариен принцип в 7 отбора. Всеки от отборите тегли регион, след което в рамките на 4 часа трябва да състави план за развитие на бизнес в него и да го презентира на английски език.

Мариян Костадинов и съотборниците му разработват идея за създаване на Дом за деца със специални потребности в град София. Социалната насоченост на проекта се оценява високо от журито и извежда екипа на второ място.
Ментор на учениците от ПГИ „Алеко Константинов” бе Димитрия Христова – учител по икономически дисциплини. Тя, заедно с другите учители-ментори, участва в организираната среща дискусия с проф.Тамара Теодорова – преподавател по икономика в Американския университет в България (AUBG).
На учениците и придружаващите ги учители бяха връчени сертификати за участие в Националното състезание за икономисти на английски език, а на класиралите се на първите три места екипи – грамоти, медали и предметни награди.

Арда нюз