Трудът на надомниците ще бъде осигурен и защитен от правни норми

„Гарантирам, че правителството ще приеме и ще внесе за разглеждане в Народното събрание нормативните документи и законови промени, с които ще бъдат изпълнени националните споразумения за регулиране на надомния труд и за осъществяване на дистанционна работа в България”. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъства на официалното подписване на двете споразумения, разработени от синдикалните и работодателските организации.Премиерът поздрави социалните партньори за конструктивния диалог и активната работа по изготвяне на документите. „За първи път в България сключените договорености между представителите на организациите на работниците и служителите и на бизнеса ще бъдат транспонирани в националното законодателство”, отбеляза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той поясни, че целта на споразуменията е да се гарантира гъвкавостта на пазара на труда като се регламентират правата на хората, които работят този вид дейности, и паралелно води до спестяване на финансов ресурс за бизнеса.Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в България предвижда сключване на трудов договор с наетите надомни работници.Съгласно документа работниците и служителите се ползват от правата, свързани с условията на работа, включително здравословните и безопасни условия на труд, гарантирани от българското трудово, осигурително законодателство и колективни трудови договори, с които се ползват и останалите работници и служители на трудов договор. Предвидени са възможности и за осигуряване на обучение, квалификация и преквалификация за надомните работници.Второто споразумение се отнася до организацията и прилагането на дистанционната работа в България. Според документа дефиницията на дейността е “форма на организиране и/или извършване на работа, с използуване на информационни технологии, в рамките на трудово правоотношение, при което работа, която може да бъде извършвана и в помещения на работодателя, се изнася извън тях като правило”. Работещите от разстояние ползват всички права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и валидните за предприятието колективни трудови договори, с които се ползват работниците/служителите, работещи в помещенията на работодателя.След подписването на документите представителите на синдикалните и работодателските организации изразиха увереност, че съвместната конструктивна работа ще продължи и занапред при изготвянето на трето подобно споразумение, относно дейността на агенциите за временна заетост. Според социалните партньори сключените днес договорености са първи прецедент в индустриалните отношения в България, стъпка напред в реализацията на добрите европейски практики, както и сигнал към чуждестранните инвеститори за стабилността на българската икономика

Арда нюз