Кърджали със свои представители на XII-та Национална есенна сесия на БДМП

До 27 ноември т.г. в София се провежда XII-та Национална есенна сесия на Български детски и младежки парламент на тема “Свободното време капитал за младите”, с участието на представители на младежки и ученически парламенти и съвети от столицата и страната. В работата на националната сесия се включиха и двама представители на Детски и младежки парламент Кърджали, а заедно с тях е и ръководителката им – Нели Карабашева. Участието на групата от Кърджали се реализира с финансовата подкрепа на община Кърджали. Поредната сесия на Български детски и младежки парламенти е насочена към повишаване активността на младите хора, като ще се обърне внимание на нуждата от тяхното гражданско сдружаване и повишаване капацитета на организациите им с цел въвличане, реална инициатива и участие на тези граждански младежки структури в обществения и икономически живот. Ще бъдат дискутирани регионални, общински и училищни проблеми и ще се търсят решения с участието на младите. Дванадесетата сесия е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, политиците, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа. Участниците ще имат възможност да се включат както в дискусии по конкретни теми, така и да опитат различни спортове и да се запознаят подробно с културата на здравословното и балансирано хранене. Ежегодните есенни сесии на Българските детски и младежки парламенти, които се осъществяват в последната седмица на м. ноември, се утвърдиха като успешна практика в работата с подрастващите в областта на неформалното образование.

Арда нюз